تولید کنندگان چوب ومبلمان

تولید کنندگان چوب ومبلمان

 

   

نام شرکت     مدیر عامل     تلفن


    آذان چوب     مهدی آذریان     ۵۵٢۵٨٤۵١-٢
    پایار - همیار     تقی امیر حسینی     ٠٢٦١-٢٧٤٦٠٩٠
    گروه صنعتی پرشین - ال سی دی سیستم     علی خاتمی     ٧٧١٩٧٠١٧
    آذین متال     حمید رضا قربانی     ٤٤٦٣٨٣٧
    چوب و فلز سهیل     فرید چیذری     22552970
   چوب و دکوراسیون دارابی      حسین دارابی                    77128528
    مبل قالی هنر (Sadno)     نوحی     ٦٦٦٩٧٣١٢
    آباژور بهنام     بهنام مفیدی     ٧٧۵٢٤٧٣۵
    Fast Inter Canada (میراژ)     سیاوش توکلی     ٢٢٢٠٣٨٠٢
    تولیدی صنعتی پلاستر     ناصر انصاری     ٢٢٧١٢٩١٢
    مهام چوبین سازه     هانی باقرزاده خراسانی     ٧٧٣٣٩٨٦٤
    ملیندا در (HSV Mlinda Door)     خسرو عطارودی     ٤٤٤٦٣٦٤٤
    گرانیت     محمد جعفر خرمی     ٨٨٧٤٠٨٨٨
    کارمیک بین الملل     رالف گدولدیگ    
    بین المللی پرسناژ     پیمان مخفی     ٨٨٧۵١۵٤٠
    آذر ماشین غرب     کمال علیزاده     ٠٤٤١-٣٤٧١٢٠٦
    نوین حرکت سازان خبره     سعید احمد پور     ٨٨٩٠٧٤٦٤
    فروشگاه چوبین     منصور ظهیری     ٢٢٢١٧٧١٧
    قاب ایمان     غلام رضا احمدی     ٧٧٩۵١٤٨٤
    پوریا پرداز     جعفر تومرایی     ٨٨٩١٣٠٦٤-٩
    آترو ابزار     علی اکبر صادق اقبالی     ٦٦٩٧۵٣٠٧
    K-Service     Maria Eshleider     ٨٨٨٨٨٣٧٤
    آتلیه ارتمن     اسماعیل مظلومی     ٢٢٧١٧٣٠٧
    ساین تک (TAS)     محمد کریمی     ٣٣٩٩٧٩٤٤
    Modul System - Pallmann     شهریار دانلو     ٨٨٧٨٨٤٤٨
    kleiberit Germany     Mr.Becker Weimann     ٢٢٠٦٠١٠٧
    گروه تولیدی و بازرگانی برین        
    چوفا مبلمان         ٦٦٢٤۵٠١۵
    هنر چوب ارژن     مهرداد جهانگیر نیا     ٢٢٩٢٢١٩٩
    مهرگان آرک افزار     آرش سلامیان     ٢٢٤٩۵١٧٧
    سیمگل آمود     بهمن شکوفنده     ٤٤٢٤٨٤٠٨
    لیلیوم کالکشن ارس     محمد مهدی جدیری ارجمندان     ٦٦٦٨٣٠٢٦
    تولیدی و بازرگانی نیلپر     یوسف جوشقانی     ٨٨۵٢۵٤٦٠
    راش نقشینه     محمد رضا سجادی     ٦٦٦٨١٧٠٣-٤
    کمجا چوب بلوط     علیرضا محسنی     ٦٦٠٢٤١٠٠
    گالری تحسین     تحسین     ٨٨٧۵٢٢٢۵
    صنعت چوب در هنر معماری     حسین فرجی     ٧٧٣٣٩٠١٨
    گروه صنعتی اروند     صادق اصلان بیگی     ٢٢٠٣٧۵٦٣-٤
    راد سیستم     بهرام شفیعی راد     ٨۵٩٧٠
    توکا     محمد باقر جزایری     ٨٨٩١٢٢٦٦
    تولیدی نساج بایا     کامران مجاهد یزدی     ٨٨٧٨٣٣٤٤-۵
    کیش چوب     حمید پور قاضی     ٨٨٧٣٦٨٢٨
    پایا طرح و فرم     علی زبردست     ٨٨٨٨٨٠۵١-٤
    ایده فرم پویا     سید حمید رضا سجادی     ٨٨٧٨٦٨١٧-١٨
    مبل تهران     مهدی الیاسی     ٧٧٤٤٠٠٨٢
    آرویناژ طرح نو     کوشا داراب نیا     ٨٨٠۵٣٠٤٦
    مبل الیاسی     محمد رضا الیاسی     ٧٧٤۵٦٤٣٠
    گالری الون     علی الیاسی     ٧٧٤٤٤٧٦٩
    مبل ارگ     عابدین الیاسی     ٧٧٤٤٢١٩٣
    هفت طرح نوین     پیام صالحی     ٧٦٢١٢٤٣٩٤٠
    ایتالفوم     محمد میر جلیلی     ٨٨٧١٦٢٧٢
    فضا گویا اندیش     غلامرضا افتخاری     ٨٨٧٢٦٦٧٩
    هونام     گلشن فرد     ٧٦٢١٢٣٨۵
    راش نرسی     رحیم سبحان سربندی     ٨٨٧٤٢۵٢٤
    کالری مبل رئال     حامد مومنی     ٨٨٠٨۵٣٢-١
    آوید سازه کارا     شاهین بهرامی     ٢٢٦٦٦٤٤٩
    تجهیزات مدارس ایران     احمد جان آقایی     ٨٨٧٤٩٧٣٧
    جمع کهنه کار     محمد رضا محمدی عبدی     ٦٦٩٢٩٣٨٤
    پاکرو دانش     عنایت رزاقیان     ٦٦٩۵٩۵٣٤
    فرآذین     هدایت سلطان محمدی     ٨٨٧٣٣٢٧١
    مبلمان بهشتی     حسین بهشتی اصل     ٧٧٤۵٠٤٨۵
    صنایع چوب مقدم     میری مقدم     ٨٨٣٠٧١٠٧
    فوم مبل هنر     محمد هنردوست     ٨٨٤۵٦٨٢٨
    تجهیزات اداری محیط آرا     اصغر کرمانی     ٨٨٧۵۵٢٤٢
    گروه صنعتی آرنا     حسین تقوی     ٨٨٧٦٩٤١٠
    دامون     مرتضی ابراهیم جوراب دوز     ٦٦٢٠٨٩٦٣
    طرح و چوب پانه     مسلم رمضانی     ٦٦٢٩٨٨٩٢
    گروه تولیدی صنعتی گل چوب     سعید گل محمد     ۵۵٨٢٩٨٧٩
    بادریس سازه های چوبی     محمد تقی نداف شعبانزاده     ٧٧٨٨۵٤۵١-٢
    دیکا آسیا     مهندس امیر حسین علیخانی     ٨٨٤٤۵٨٦٤-۵
    صنایع قهرمانی     مرتضی قهرمانی     ۵۵۵٢٦٤٦٠-١
    صنایع چوبی توحید     محسن روحی     ٠٢٢٩-٤۵٨٤١١٢-٣
    آراشیان کومه (آکاژو)     لطیف منصوری اصل     ٨٨٦٢٣٠٢١-٢۵
    گروه صنعتی رض کو     سعید رضایی     ٨٨٦٠٩٦٠٠-٣
    یاسمین چوب سازه     مهیار داود آبادی     56236041
    مبلمان اداری باما     ابوالفضل الیاسی     ٧٧١٩٦٨٨٣-٤
    تک نما چوب     مسعود محمدی     ٠٢٦١-٧٣٦٠۵١٠-٤
    سنا چوب     احمد کبیری     ٦٦٩٣٩٦٠٦
    ساسان چوب آپادانا     ساسان کشاورز     ٦٦٧٣٠۵٩۵
    آیدا پروفیل     حسین بایرام زاده     ٤٤٤٦٤٢۵٢
    پارتیران     حمید بهرامعلی     ٢٢٦٣٢٩٠٠-٤
    صنایع چوب مهران     داود قربانپور     ۵۵٢۵۵٧٨٤
    مبل معصومیان     علیرضا معصومیان     ٧٧١٦١٦١٣-٤
    پردیس چوب نوین     اسماعیل نیکویی     ٠٢٩٢-٣٤٢٣٩٢٠
    پرو پارس     محمود زارعی     ۵۵٢۵٨٧٦٢-٣
    فراز صندلی خاورمیانه     کارن ماکاریان     ٢٢٩١۵٩١٨
    شایان صنعت روز     بهمن اخوان     ٦٦٤٣٧٣۵٣
    مبلمان کاکتوس     امیر طوفان     ٦٦٦٩٠١٤۵
    نما سازان منتخب     ابراهیم مشیری     ٠٢٨١-٣٦٨٦٠٧٦
    سازه آوران طلوع فردا     سیروس عباس نژاد     ٨٨١٠١٢٣٤-۵
    صنایع چوب کفیلی     مرتضی کفیلی     ۵۵٢٤١٠٠۵-٨
    آذین سقف خاوران     طباطبایی     ٨٨۵٠۵٢٤۵
    فن و توسعه     مقدوری مقدم     ٨٨٢١٦٠١٢-٦
    مبلمان اداری سهیل     میر اسکندری     ٠٢٦٢-٣٨٢٧٤٠٠
    صنایع چوب عین علی     محمد عین علی     ٧٧٤٤١٩٩٨
    پاپیروس     قائم پناه     ٢٢٣٢٦٦٠٦
    آسایش امروز     امیر هوشنگ میر مهدوی     ٢٢٦٤٠٦٨٠
    شایسته زر     رضا زاده محمود کیانی     ۵۵٦٣٠٠١١-٩
    فضای چوبی تراشه     کلاهی     ٠٢٦٢-٣٤٣٧١٧-٩
    صنایع تولیدی نظری     فریدون نظری منش     ٧٧٧٠٢٨۵٠
    مبلمان اداری سدان (آرشیکو)     فرشید آژیر     ٢٦١١٢٣۵٧
    پالی ساندر     ناصر قهرمانی     ٨٨٦٤٧٧٠٣
    صنایع چوبی رز     محمد نوید     ٨٨٤٠٠٠٤٨
    جهان چیدمان (جلیس)     علیرضا محیط     ٨٨٧٠١۵٠٠-٣
    پادیران     حسن احمدیان     ٨٨۵١٠٢٤١
    آموت غریبیان     حیدر غریب زاده     ۵۵٢۵٨٦٢٢-٣
    آرس     رضایی زکی     ٨٨۵۵٠١٨١-٤
    پیشرو     کلانتری     ٤٤۵١٢۵٢٤
    تاژنگ ایستا     مسعود صادقیان     ٨٨٧٣٨٤١٨
    آرتاژ طرح و ایده     علی خادم زاده     ٨٨٦١٢١۵٣-٧
    الیت     حامد فخاری     ۵۵٢٧٠٧۵٩
    پلی فرم     فرهاد رفیع     ٨٨٧٩٢٢١١
    رامین پرده     رامین رنجبر     ٨٨٠٠٣١٨١
    صدرا چوب     حسین ماهرو زاده     ٧٧٧٠١٧٧٤
    پومر     جهانگیر کاشانی     ٨٨٨٤٣٨٧١
    هنر کیش     محمد رضا احمدی ادیب     ٧٧٢٧٠٢٠٢
    دوناریه ارس     جواد افتخاری     ٨٨۵٠۵٧٠٧-٨
    هنرکده آپادانا     محمد کسرائی     ٠٢٢١-٢٢٣٢٢٤٣
    توبی سیستم (صدرا طرح آرا)     آقاجانی     ٢٢١٧٠٨٩٤
    مبلمان خانه سفید     داود بهادری کلخوران     ٧٧٣٤٩٨۵٧
    ایران تاپ     اسماعیل باقری     ۵۵٢۵٧٣٢٨
    مبلمان اداری نوژن     شاملو     ٨٨٢٤۵٢٣۵
    مکث چوب و فلز     مجد آبادی     ۵۵٢۵٤٤١١-٣
    دلتا فلز تهران     داود قاسمی     ٦٦٧٠٠۵٢٣
    نوین سیستم     سیفعلی پسندیده     ۵۵٢٦٨٢١٣
    ایده آل سیستم عرفان     سبحان محمدی    
    کامپی سیستم     باقری     ۵۵٢٤١٢٨٨
    قصر مبل     محسن وفایی فخر     ٨٨٧٢٦٤٦۵
    صنایع چوبی بلوط کابین     محمود عسگری     ٧٧٢٢٠۵٤٩
    بهین فرم سازه شرق (بنکو)     مصطفی موسوی     ٢٢٠٤٨٠٤٨
    ملودی     کامران محمودی     ٦٦٧٣٣١٦٨
    ایده آل صنعت پدیده     رحمان محمدی     ٧٧٠٦٨٨١۵-٦
    تصویر چوب     فرشید حیدری     ۵۵٢۵۵٧٤٤
    اندیکو     محمد حسنی     ٨٨٧٣۵٨۵٤
    داتیس     علی سر آهنگ     ٨٨٨٨٦٠١٠
    چوبکاران     محمد نادری     ۵۵٢۵٤٠١٢
    مبل پگاه     محمد رضا بیات     ٦٦٢٣٨٢٨٣
    طراحان مبلمان ماموت صنعت     مهدی ترابی     ٨٨٧٢٨٠٧٠-٢
    ماهان ام دی اف     حامد معینی     ٦٦٧١٣٩١٧
    پارمیس     حمید رضا زارع     ٧٧٦١٦٩٠٢
    پارس کو     حسین یوسفی     ٦٦٧٦٠٤٢٢
    راک تهران     محمد رسول شاملو     ٦٦٧٣٢۵٩٧-٨
    طاهر چوب     علیرضا صدیقی     ٨٨٦١٤۵٩٦
    Formini     سعید فروغی پور     ٧٧٨٩٠٦٣۵
    تک ساز سیستم     ناصر قلندری     ٢٢۵٠٨٧۵٩
    مبلمان پریشان     محمد پریشان     ٦٦٦٩١٩٦١
    مبل سهیل     مهدی بیات     ٧٧٣٢١٦٤٩
    اولتیمت     محسن ابیوردی     ٦٦٧٠٤٠٠٤
    مبلمان سالمد     غلام رضا رضایی     ٧٧٤۵٦٧٦٦
    صنایع چوب و فلز اعتماد     محمد حسن اعتمادی     ٧٧٣٤٠٤٢١-٢
    مبل بهار     یاورنیا     ۵۵٢٦٤٣٩۵
    صنایع تولیدی حسینی منش     حسینی منش     ۵٦۵٤۵٠٠٦
    دکوراتک     حسین رحمانی     ٨٨١٠١٣۵٧-٨
    سایبان نو قشم     بانی احسانی     ٨٨٠۵٠٩٩٣
    تکنو بلانک     حسین محمد رضایی     ٠٢٢٩٣٣٨٢٠٨٦-٩
    مبلمان احمد     رضا احمد زادی     ٧٧٤۵٢٤٦۵
    مبلمان رمضانی     مرتضی رمضانی     ٦٦٢٩۵٧٤٤
    لوازم التحریر ماهان     محمد امینی نژاد     ۵۵٨٠٢۵٢١
    سناتور     علی اکبر محمودی     ٧٧٢١١٦٠٤
    مبلمان آوند     مصطفی عصارزاده     ٠٣١١-٢٢٣١٣٠١-٣
    آموزشی بن ژیوار     هلنا دهری     ٢٢٨٩٠٠٢۵
    تانیش     محمد زارعی     ٦٦٦٢٠٠٤٢
    آقای جمشید کیانی     جمشید کیانی     ٨٨٧٧٤١٣١
    فرنیچر گالری عزیزی     حسن عزیزی     ٧٧٤۵٠٦٤٦
    راد صنعت پروین (کاکتوس)     صنعتی مقدم     ۵۵٢۵٦٤٨٩
    مبلمان پاپیروس     ابراهیمی مقدم     ٧٧٤٤٩٣٠٣
    نوید سیستم     شهرام اصلانی کلوچه     ۵۵٢۵٩١٦١
    گالری مبل ایمان     احمدوند     ٠٢٢١-٢٢٦٤٧١٩-٢٠
    آرام گستر     حسن صادقی فر     ۵۵٢٩١١٩۵
    صنایع تولیدی حیدری     محمد رضا حیدری     ۵۵٠٠٤٦٢٦
    ارغوان     نادریان     ٧٧٢٢٢١٣۵
    مبل جواهر کار     حسین جواهر کار     ٧٧٤٤٠١٠٣
    خانه طرح سیس ایرانیان     علیرضا خان اوغلان     ٠٢٦٢-٣٤٣٧٦٤٤-٦
    آذین چوب تهران     کاظم گل محمد     ۵۵٨٣۵٣۵٢
    ایران چوب     ابوالفضل ذوالقدر     ٦٦٦٩١٩٦٠
    استار گستر البرز     عیسی فاطمی     ٦٦٠٨٤٤٩٠-٢
    صنایع چوب بیات     جعفر بیات     ٠٢٤١-٤٢٢٤۵٩٠
    مبل محمد     ذبیح اله رجب لو     ٦٦۵٩٦٨٣۵
    مبل همراز     کوروش ربیعی     ٦٦۵٩٦٨٣۵
    صنایع چوبی راش     پورباقر انور     ٦٦۵٩٦٨٣۵
    صنایع چوب و فلز البرز مهبد     محمد فراهانی     ٦٦۵٩٦٨٣۵
    مبلمان ویوا     اکبر اسعدی     ٨٨٨٨٧١٣
    گروه صنعتی هدف     بهرام حسینی     ٤٤٠۵٠٦٧٧
    تولیدی مبلمان تختخوابشو سیب     سید محمد میر طاهری     ٨٨٨٤٣٩٢٩
    گروه صنعتی گوهر ساج     محمد رضا محمدی     ٠٢٢٩٣٣٨١٤٢٤-۵
    حاد صنعت پدیدار     رقیه آل سلیمان     ٧٧٦١۵۵١٧-٨
    به بوم گستر     علیرضا برهانی     ٠۵١١-٨٤١٧٣٣١
    طراحان     حمید قهرمانی     ۵۵٦۵٣٠٧۵٢
    تک سیستم     محمد حسن خلیل پور     ۵۵٠١١١٠١
    اندیشه فن آوری محیط (آفامو)     داود کریمی آقدم     ٢٢٣٠٨٢٢٣
    نیلکار     شهرام طاهری فر     ۵۵١٩٢٠٩٠
    آینده صنعت اوج     محمد نوری     ٨٨٣٧٠٧١٦-٩
    صنایع چوب صدر     محمد علی صدر     ٦٦٨٣٠٩٠١
    بازرگانی الماس شرق     علی محمد یوسفی     ٦٦٢٣٦٦٦٤
    چوب رنگ     علی بختیاری     ٧٧٤٤٢٠٧٦
    تکنو سیستم     علی باغبانی     ۵۵٢٦٤٨١٧-٨
    مهندسی تجهیز پیام ایرانیان     یوسف دادخواه     ٨٨٦٦۵٢٨٠
    آرتا آرایه پارس     کورس فیوضی     ٨٨٠٦٠٢٨٢
    میراث     محمد حسین جواد زاده     ٨٨٨٦٠٩٤٣
    مبل پارس     مهدی سلطانی     ٦٦٦٣٤٣٦٩
    چوب و فلز سازا پدیده     مجید مرادی     ۵۵٢۵٣٠٤١-٢
    شیک پارس     محمد گودرزی     ۵۵٢٧۵٠١٤
    مبلمان پارسا پژوه آذین     مهدی جوادی پارسا     ٦٦٣٠٩١١١
    صنایع چوب عباسیان     علی عباسیان     ٠٢٦٢-٣٨٤٠٠٤٣
    چرم امین     اکبر ترکمان دهنوی     ٢٢٨٤٣١٠٩
    صبا سیستم     گودرز ابراهیمی     ٠٢٢١-٢٢٦٣٤٦٧
    صنایع چوبی برادران بابا شمسی     ابوالفضل بابا شمسی     ٦٦٣٠٨٢٠١
    گروه صنعتی ایران چیر     مهدی حیدری     ٦٦٢٤٠٩٧٨
    جهان بایگان     محمد تقوی منفرد     ٢٢٣٧٠٩٢٣-٤
    تبلیغات زرین     سعید علم زاده     ۵۵٢٦٠٦٩٨
    سیما چوب     مهندس نظری     ٨٨٨٧٣٨٦٠
    صنایع چوب گوگانی     شریعتمداری احمدی     ٨٨٠٩٣٧٣۵
    مبلمان پردیس     علی فردی     ٧٧٢٢٣٦٨٠
    اروم باختر (مبلمان اداری اشرفی)     اکبر اشرفی     ۵۵٢٧٦٠٤٧
    گروه صنعتی کارن     حاج حسین نقی زاده     ٣٣٤١٦٢٦۵-٧
    خوش نشین     احمدی نسب     ٧٧٤٤٢١٤٠
    مبلمان فرزانه     ابوالفضل فرزانه     ٧٧٢٧١٢٩۵-٦
    چیدمان اسکار ایرانیان     اسد اله حیدری     ٤٤٤٤٤٤٣
    رویای خواب شیرین     جزایری     ٨٨٦٧٩٢٣٠-٣٢
    مبلمان یامور     اووز آچیک گز     ٦٦٦۵١٤۵٦
    فرا صنعت     سیاوش علیزاده     ٦٦٢٩٠٠٢٢
    صنایع چوب کلاهی     ناصر کلاهی     ٦٦٢٢٤٤١۵
    سازه های چوبی پرواز     مهدی کریمیان     ٦٦٩١۵٠٨٠
    مبلسازی افتخاری     روزبه افتخاری     ٢٦١٦٦٩٦٢٧٦
    ارکات مبلمان اداری     محمد رضا اصغری     ٠٢٢١-٢۵٨۵٧٣٩
    صنایع تولیدی شاهین     یعقوب جباری بر     ۵۵١٦٣٢٩٣
    مبلمان اداری خوش نشین     مجید محرمی     ۵۵٢٧٠٣٤٧
    آرایه سازان ایرانیان     سعید محمدی     ٦٦٦٣٨١٦٢
    روستیک     کاشانی     ٢٢٦١٤١٤٣-۵
    الماس شرق     نهاوند     ۵۵٢۵٧۵٤۵
    مبل آرین     مجید احمدی     ٧٧٤٤٢١٠۵
    رئال     علی خدابخش     ٠٢٩٢-٣٤٢٦١٧٣-٦
    کارگاه صنعتی نمونه     علیرضا علی زاده     ٦٦٣٧٣٧۵٣
    بالینه     نقی رزاقی     ٤٤٢٨٠١٢٠-٢
    کارینو     سعید عزتی شایسته     ٦٦٢٣٧٣٧٣
    نماسازان غرب میلاد     مهدی ماهر تبار     ٤٤٢٦١٠٧٣-٤
    چرم ومبل     مهدی بخشی     ٧٧١٩٩٩٣٧-٩
    تجهیز تهران     بهرام مرادی     ٦٦٧٣٨٦٨٧
    راک سیستم     حامد حسن یزدی     ٤٤٦۵۵٩٧٣
    ابر شمال     حشمت اله کرد نژاد     ٦٦٢٢٤٠٧٣
    کارگاه صنعتی فوم ایران (فوم دماوند)     هادی رضایی     ٨٨٠۵١١٠٤
    ون ایرانیان آرایه     قاسم سودبخش     ٢٢٢٤٧٦٧٠
    گروه صنعتی سریر     امیر کریمی     ۵۵٢۵٢٩٢٤-۵
    مبل پیکاسو     مقداد محمدی     ٧٧٤۵٠۵۵٠
    تولیدی مبلینه     کاظم عباد تبریزی     ٣٣٣٤٧١٩١-٧٧٦۵٢٤٩٤
    مبلمان عرش     سید حسن حسینی     ٧٧٣٢٤٨٦٠
    راویان صنعت     آغلامحسین غلامی     ٦٦٧٠٣٤٢٤
    سیستم     محمد حاجی زاده     ٨٨۵٢۵٠٢٨
    نوین پیمان     خدا رحم پیر حیاتی     ٠٢٦٢-٣٤٦۵٦٠٣
    صنایع چوب نوذری     رضا نوذری     ٢٢۵١٣٩٣٨
    بهینه سازان چوب سندروس     مجتبی طهماسبی فرد     ٨٨٠٤٢٤٨٤
    تولیدی ماندگار     حسین دستوری     ٦٦٧۵٣٧٨۵-٧
    تولیدی مبل یاران     مهندس حمید صلاحی     ٦٦٦٢٨٤۵٦
    گروه صنعتی آی تک     عین اله مرادی     ٦٦٢٤٨٦٠٧
    برنامه ساخت آرایه (برسا)     ایراندخت قاضی نژاد     ٨٨٧٨٧١٨٦-٨
    مبلمان مجرب     منصور رجب علی زادگان     ٦٦٦٣٦٤٠۵
    طلایه افشان     علی مولوی زاده     ٤٤٧٠٤٧٤٧
    صنایع چوبی جهان دکور     سید فارس نقی زاده     ٠٢۵١-٧٢٣٣٣٢٠
    اسکار     غلامرضا شکوهی     ٦٦٢٤٨١٦٨
    مبلمان بوتیا     داود یاری     ٦٦٢٤٨۵٨٣
    هفت افراز     مهندس محمد ترقی جاه     ٢٢۵٨۵٦٧٨
    منسوجات عرفان     مرتضی عرفانیان     ٦٦٣٠۵٣٩٤
    متالکس (عصرتاژ)     مسعود رسولی نژاد     ٢٢٨٤٤٧٢۵
    صنایع چوبی مشایخی     محمد حسن مشایخی     ٠٢٢١-٢٢٢٧١٧٢
    مبلمان آرال     فریدون نیساری     ٦٦٢٠٣٩١٣
    تیرگان     تهمیه تقی لوها     ٠٢٢١-٢٣٧٢٤۵۵
    چوب وهنر     عبدالمجید شیرپور     ۵٦۵٣٠٨٣٤
    صنایع چوب اسالم     مسعود جبرئیلی     ٦٦٠٣۵٠۵٩-٦١
    گالری مبل رئال     حامد مومنی جاوید     ٨٨٠٨۵۵٠١-٢
    کانون آموزشهای جامع     رضا تسلیمی     ٤٤٠٧٢٤٠٠
    مبل لمکده     حجت ا... کاظمی حسین آبادی     ٦٦٢٩۵٧٣۵
    پلی تاب آسیا     ابوالفضل وفایی زاده     ٢٢٢٦٤٣٢۵-٦
    صنایع چوب نارنجستان خاور     حسین نجاران     ٨٨٤٠٠٤٨٣
    پر خواب     محمد رضا زمان فشمی     ٧٧۵٣۵٦٠٣
    صنایع چوبی آبنوس     سیامک کشاورز     ٦٦٧٩١٧١٣
    صنایع مبلمان نوین طرح     محمد رضا خدادادی     ٠٢٢١-٢۵٨٤٢٣١
    مبل کنز     امید یزدان پرست     ٧٦٢٦٣٦٨١-٢
    مبلمان مدل     کاظم حبیبی     ٦٦٦٣٨٣٣٤
    الماس تجارت پاسارگاد     رضا فریدونی     ٤٤٣١٨٩٤٧
    پارساویز     حسن توسلی     ٢٢٠٢٩١۵۵
    گروه صنعتی یاهو     هادی بایرامیان     ٦٦٦٩٢٣٠٠
    گالری مبلمان رز     هادی حبیبی     ٦٦٦٤٠٦٨١
    ساگارت     نوید یوسفی     ٨٨٤٠٢١٤٨
    صنایع چوب عرش 2     سید جواد حسینی     ٧٧٤٩٣١٢٢
    صنعت

0 page

بازدید : 8286
پرینت این مطلب افزودن به علاقه مندی ها ارسال به دوستان